Produkcia

VÝROBKY

V sortimente výrobkov sa nachádzajú dezertové vložky, podložky pre pečivá a keksy, šalátové misky, obaly s viečkom a technické obaly (blistre). Zaujímavým výrobkom sú fľaštičky od 2ml do 50ml pre široké použitie.

VÝROBA

Výrobný program spoločnosti SAWIUS s.r.o. je zameraný na výrobu a vývoj plastových obalov na báze spracovania materiálov ( fólií ) rôznych druhov, ako napríklad PET, OPS, PS, PP, PVC…… .

   Ohľadne kvality produktov, služieb a prác v organizácii je zavedený a aplikovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001.

   Výroba podlieha smernici „Riadenie výrobného procesu”, ktorý sú oboznámený všetci zainteresovaný pracovníci.

Moderná výrobná hala a skladové priestory

Vyhovujú prísnym hygienickým normám a požiadavkám našich odberateľov. Používaná technológia je na úrovni svetového štandardu od skúsených a popredných výrobcov strojnotechnologických zariadení: G.N. Plastics Company Limited Kanada a ILLIG Maschienenbau GmbH Co. KG Nemecko. 

Kvalitné výrobné zariadenia a ich údržba

Ako veľký dôraz kladieme na kvalitné výrobné zariadenia, taktiež aj na ich údržbu a bezpečnú prevádzku. Spoločnosť vynaložila vysoké úsilie aby stroje spĺňali najvyššiu kvalitu a bezpečnostné predpisy podľa najnovších noriem. Bezpečnosť práce na výrobných zariadeniach deklaruje Technická inšpekcia SR s certifikátmi o bezpečnosti technického zariadenia podľa čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020.

Naši zamestnanci disponujú dlhoročnými skúsenosťami v odbore a sú školení v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z.

NÁSTROJÁREŇ

Vlastný vývojový tím

Vďaka vlastnému vývojovému tímu a nástrojárne sme schopní plniť aj najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby od vývoj produktov až do hotového nástroja. S našim skúseným tímom vieme plniť aj najnáročnejšie priania našich zákazníkov.

Úzka spolupráca so zákazníkom

Počas vývoja produktu úzko spolupracujeme s naším zákazníkom s ohľadom na technické, ekonomické a environmentálne aspekty. Na našom konštrukčnom oddelení máme k dispozícií najnovšie špičkové 3D softvéry /CAD/, s čím zvyšujeme vývoj výrobku.

V mimoradnej kvalite

 V priebehu vývoja produktu zhotovené 3D modely sú použité na výrobu nástrojov. S pomocou CAM systému sme schopný pripraviť tvarovacie nástroje v konkurencieschopnej cene, v čo najkratšom čase a v mimoriadne vysokej kvalite.

Nové CNC centrá

Výroba tvarovacích nástrojov sa uskutočňuje na moderných počítačom riadených obrábacích centrách /CNC/. Tento spôsob obrábania zvyšuje efektivitu a kvalitu. Pri výrobe foriem sa všetky obrábacie procesy dejú v nástrojárskej dielni s vysokokvalifikovanými odborníkmi.  Procesom šetríme pre klientov náklady a poskytujeme maximálnu kvalitu.

Nová technológia

GN800

  • novo vyvinutý vysokorýchlostný a spoľahlivý termoformovací stroj
  • ideálny na výrobu vysoko kvalitných tepelne tvarovaných plastových výrobkov z rôznych materiálov ako sú: PP, PET, OPS, HIPS, PVC a pod.
  • maximálna hrúbka fólie: 2.00 mm
  • má zväčšenú formovaciu plochu 830 mm x 570 mm, ktorá zabezpečuje výrobu aj s viacnásobnými formami

ILLIG

  • vákuový stroj na výrobu plastových blistrov z materiálu PET, PVC, PS, PP
  • maximálna formovacia plocha 500 x 350 mm
  • maximálna hrúbka fólie: 1.50 mm
  • pomocou technológie vákuového tvárnenia ILLIG, sa dá vyrábať ekonomicky a efektívne, dokonca aj malé série ako aj menšie rozmery
  • technológia poskytuje všetky možnosti tvarovania, stohovania tepelno tvarovaných výrobkov

ODBYT

Naše výrobky dodávame okrem tuzemska aj do:

Českej republiky

Maďarska

Nemecka

Švajčiarska

Rakúska

Poľska

Talianska

Rumunska

Lotyšska